> آخرین وضعیت سردار آزمون؛ می‌ماند مگر اینکه... | خبربکر