> خطیب جمعه آستارا: نامزدها به جای تخریب رقبا برنامه‌های خود را ارائه کنند | خبربکر