> رینگ ۲۶ اینچی فورجیاتو با قیمت ۱۱ هزار دلار معرفی شد | خبربکر