> عزت‌الله ضرغامی در «ملک سلیمان» از «حاج قاسم» می‌گوید | خبربکر