> فورد موستانگ کلاسیک بولیت با قیمت ۳/۴ میلیون دلار فروخته شد | خبربکر